Navigácia

Pondelok 23. 11. 2020

Kontakt

 • Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
  Ľutina 131
  082 57 Ľutina
 • +42151 / 459 62 37

Statistics

Počet návštev: 211281

 

Vitajte!

Novinky

 • Prosíme všetkých rodičov, aby dodržiavali čas privádzania detí do CMŠ i čas preberania detí z CMŠ. Školu budeme o 8:00h zamykať a poobede sa odomkne o 15:10h.

 • Pomôžte našej škole zberom papiera. Zviazaný papier doneste do školy najneskôr do 30.11.2020.

  ĎAKUJEME

 • Oznam
  o zákaze vstupu do budovy
  a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

  podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
  pri ohrození verejného zdravia
  k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
  (ďalej len „vyhláška“)
  z dôvodu ochrany života a zdravia
  v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.
  je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

 • CMŠ opäť v prevádzke

  Karanténa školy končí dňom 21.10.2020. Dňom 22.10.2020 sa otvárajú brány našej CMŠ. Prosím nezabudnite doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tešíme sa na vás.

 • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove a výskytu pozitivity ochorenia COVID 19 u zamestnanca školy je v CMŠ prerušená prevádzka od 10.10.2020 z dôvodu karantény. O ukončení karantény budú zákonní zástupcovia včas informovaní.

  Marhevková, riad. školy

 • OZNAM

  Z dôvodu výskytu COVID 19 v blízkom príbuzenstve zamestnanca školy, je po schválení zriaďovateľom prerušená prevádzka CMŠ do 16.10.2020.

 • Milí rodičia, za stravu a školné sa bude platiť v pondelok a utorok (t.j. 5.10 -6.10.2020).Ďakujeme, že nebudete platiť bankovkami s vysokou hodnotou :-)

 • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí tento rok prispeli do súťaže s MilkAgrom. Vaša snaha má svoju odozvu a CMŠ s. Jozafáty skončila v zbere tetrapaku na 1. mieste.

  Bez Vás by sme to nedosiahli.

  ĎAKUJEME

 • POZOR!

  Tetrapak a viečka od spoločnosti MilkAgro pre ukončenie súťaže zbierame len do 25.9.2020

  Ak máte niečo doma....prineste to k nám.

  ĎAKUJEME

 • Pozor!

  - Rodičovský príspevok v CMŠ vyberáme až 7.9. – 8.9.2020.

  - Triedny fond 16€ /polročne – do 23.10.2020

  - ZRPŠ 15€/polročne - do 23.10.2020

  Do CMŠ potrebuje vaše dieťa:

  Vankúš

  Pyžama

  Papuče (nie šľapky)

  Hrebeň (dievčatá)

  Náhradné oblečenie

  Náhradné rúško

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
  Ľutina 131
  082 57 Ľutina
 • +42151 / 459 62 37

Fotogaléria